Меню
  • Увага

 

Загальна інформація:

 

Антикорупційна діяльність >>


ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ >>

Акредитація та ліцензії >>

 


Доступ до публічної інформації

 

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" надає публічну інформацію, керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації Академія здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)*;
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

 

Поштова адреса ДМА для подання інформаційного запиту: 

відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
вул. Володимира Вернадського, буд. 9
м. Дніпро
49044, Україна

телефон: (056) 713-52-57, (056) 713-52-37;

факс: (056) 370-96-38; (0562) 31-22-79;

електронна пошта: 


* Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Академія як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст. 18 Закону України “Про захист персональних даних” (зокрема, вказати реквізити документа, що посвідчують особу запитувача).